Şirketiniz ne kadar dijital?

Şirketinizde günlük çalışmalarda dijital teknoloji kullanımı hangi seviyede yada henüz işin başında mısınız?

 

 

66
Dijitalleşme gereksinimleri
61
Dijitalleşme süreçleri
63
Dijitalleşme etkileri ve eğilimler

Dijital Ofis Endeks
değeri:

0

64 değeri ile…

… şirketiniz gelişmiş şirketler arasında yer alıyor! Bu değer, Bitkom tarafından 2016 yılında Almanya’da 1.100 şirket katılımı ile geçekleştirdiği araştırma çalışması sonucudur. “0” değeri dijitalleşme alanında henüz hiçbir çalışmanın yapılmadığı, “100” değeri ise tam olarak dijital teknolojilerin kullanıldığı anlamına gelmektedir. Mevcut Dijital Ofis Endeks (DOI) değeri “50”dir.  

Ya siz?

Şu anda şirketiniz dijitalleşme alanında nerede duruyor? Diğer şirketler ile karşılaştırıldığında sonuç ne?

DOI değerinizi ücretsiz belirleyin ve farklı boyutlarda diğer şirketler ile karşılaştırın (sektör, şirket büyüklüğü gibi)